Informace o nás

             Pěvecký sbor Skřivánek byl založen před 12 lety na Základní škole v Němčicích nad Hanou pod vedením paní učitelky Lenky Literové. V současnosti má sbor 60 členů rozdělených do dvou věkových skupin. Do jejich repertoáru patří písně lidové a populární. Jeho sólisté si každoročně dobře vedou na pěveckých soutěžích okresní, krajské i celostátní úrovně. Náplní předmětu je rozvíjení hudebnosti, získávání základních pěveckých návyků, nácvik lidových, dětských ale i populárních písní a jejich prezentace na veřejnosti - např. na školních akademiích, zahájení školního roku, rozsvěcování vánočního stromu v Němčicích a v Doloplazích, sjezd rodáků a různých akcích regionu. Nejvyšší ocenění získal v roce 2006 Pavel Slivka. Byla to mimořádná cena operního pěvce Petra Dvorského v celostátní soutěži v lidovém zpěvu ve Velkých Losinách.