Hanácký skřivan 2009

Regionální pěvecká soutěž „Hanácký skřivan“

V sobotu  7. listopadu  2009  se  konala  v  přednáškovém  sále  Městského divadla v Prostějově regionální pěvecká soutěž Hanácký skřivan.

        Děti zpívaly populární písně s  CD podkladem na mikrofon.  V porotě zasedli fundovaní hudebníci, mezi nimi byl i host z rádia Haná a poslanec parlamentu ČR Ing. Radim Fiala. Ani  němčičtí  zpěváčci ze ZŠ a ZUŠ   tam nemohli  chybět. Letos jich reprezentovalo z našeho města deset. A nevedli si nikterak špatně.  Ve velké konkurenci se Soukromou školou populárního zpěvu v Olomouci obstáli na výbornou.

 

II.kategorie (8 – 12 let):      3. místo – Anna Buriánková
III.kategorie (13 – 15 let):   3. místo – Dominika Fidrová
IV.kategorie (dua, tria):       2 .místo – Klára Jemelková, Anna Buriánková
                                           3. místo – Monika Dvořáková, Klára Jemelková

 

        Vítězové získali sladké odměny, ale i hodnotné ceny jako byly hudební nástroje nebo značková trička firmy Vandenberg.
        Všem zpěváčkům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy i města.

 

Mgr. Lenka Literová

 

Kontakt

Pěvecký sbor Skřivánek Základní škola Němčice n/H Tyršova 360
798 27, Němčice nad Hanou
Mgr. Lenka Literová
tel. 737 928 171
skrivaneksbor@seznam.cz