Pěvecký sbor Skřivánek je nepovinný předmět pod hlavičkou Základní školy v Němčicích n.H.  Děti jsou zde rozděleny do dvou oddělení podle věku. Náplní předmětu je rozvíjení hudebnosti, získávání základních pěveckých návyků, nácvik lidových, ale i populárních písní a jejich prezentace na veřejnosti – např. při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí, školní akademii, akcích školy, města a regionu. Ti nejlepší se pak mohou sólově účastnit okresních a regionálních pěveckých soutěží, ve kterých si každoročně velice dobře vedeme.

 

PRVNÍ SKŘIVÁNČÍ ROZLETY, ANEB STŘÍPKY Z KRONIKY ( 2001-2002 )

            10. září 2001 se uskutečnila  první  zahajovací  zkouška  našeho  pěveckého sboru SKŘIVÁNEK  při Základní škole v Němčicích nad Hanou, na níž se sešlo 56 nadšených dětí. Měly ohromnou chuť zpívat, hrát na nástroje, tančit, no prostě muzicírovat se vším všudy. A to bylo třeba využít!  Stal se z nich  poměrně brzy výborný kolektiv, i když mezi dětmi byly velké věkové rozdíly  ( 1. – 9. ročník ). Tomuto překvapivému stmelení bezpochyby napomohla naše první víkendová akce nazvaná „Zpívání pod modrou oblohou“ na chatě v Hamrech, která proběhla  ve dnech 28. – 30. 9.. Zpívalo se tam i s němčickou country kapelou Náhoda, ke které se přidali se svou kytarou i Ondra Franěk a Mirek Otta. Největší obdiv na diskotéce sklidil Tomáš Kouřil. Zapomenout se nedá ani na našeho slavného trumpetistu Marka Hrušku, který z plných plic troubil poctivě budíček, večerku a fanfáry při vyhlašování výsledků soutěží. Užili jsme si, panečku, jak se patří!

Pěvecký sbor Skřivánek 2001-2002
 

         12. 11. pak bylo datum, které všichni s napětím očekávali. Mělo se totiž uskutečnit první sborové i sólové vystoupení sboru Skřivánek na školním kole pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“. Všichni zazpívali výtečně. Ti nejlepší postoupili do okresního kola v Prostějově.

          Další akce ( 8. 12. ) se nesla ve víru našeho prvního veřejného vystoupení mimo školu na vánočním koncertě ZUŠ v němčickém kostele. Myslím si, že hudba věnovaná době adventu, jež zde zazněla, zůstane v našich srdcích navždy.

         17. prosince nastal den, kdy si vítězové školního kola pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“ měli srovnat své hlasové kvality s ostatními soutěžícími z našeho okresu. Přestože naši favorité se této soutěže zúčastnili poprvé, všem ostatním ukázali, že v Němčicích se zpívat umí. Pavel Slivka - 1. místo, Lenka Slivková - 1. místo, Jitka Hanáková - 3. místo. Je nám ctí, že naší ZŠ jako jediné z okresu Prostějov, se podařilo získat 3 diplomy a postoupit tak do regionálního kola.

         19. prosince se na ZŠ v Němčicích uskutečnila Velká předvánoční diskotéka za pomoci „Skřivánků“. Vystoupila zde mládežnická kapela Detail z Dobromilic, která sklidila velký úspěch u všech 128 zúčastněných dětí. Kromě toho u nich vzbudila nadšení a zájem o to, založit na škole vlastní kapelu. Diskotéka byla zpestřena hrami, soutěžemi a tanečním vystoupením čtyř krásných děvčat naší školy, které si říkají Vojandy.

          23. prosince jste se s námi mohli vánočně naladit u stromečku na náměstí v Němčicích n. H., kde jsme spolu s MŠ a kapelou Náhoda zpívali vánoční písně a koledy.

         S novým rokem na naší škole vzniká vysněná kapela Zničehonic: Lukáš Gříbek (sólová a doprovodná kytara, zpěv ), Ondřej Franěk ( basová kytara ),  Jiří Svobodník (klávesy), Miluška Bodejčková ( zobcová a altová flétna ), Pavla Konečná ( klávesy, zpěv ), Lucie Konečná ( bicí, zpěv ), Jolana Holásková ( zpěv ), Lenka Slivková ( zobcová flétna, zpěv), Pavla Slivková ( housle ), Mirek Otta ( kytara ). V tomto složení poprvé vystoupili 18. ledna 2002 na školním plese v místní sokolovně za technické podpory kapely Detail.

11. února se pro velký zájem dětí pořádá další velká diskotéka, tentokrát valentýnská. Kromě kapely Detail a taneční skupiny Vojandy tu vystoupila i naše kapela snů – Zničehonic. Svůj repertoár rozšířila o známé hity a slavila pak nemalé úspěchy u svých spolužáků. Program děti určitě potěšil. Mohly si mimo jiné zařádit v balónkové show nebo při volbě nejsympatičtější dívky a chlapce. Kdopak vyhrál? Neprozradím!

          V únoru byli ještě Skřivánci  rozveselit svým zpěvem němčický dům s pečovatelskou službou a v březnu čekalo vítězný trojlístek ( Hanáková, Slivková, Slivka ) regionální kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“. Ve velké konkurenci velice dobře obstáli, nejlépe však Pavel Slivka, který si odtud odvezl krásné 2. místo.

         27. března se slavil „Den učitelů“. Ani zde zpěváčci nemohli chybět se svým kulturním programem.

         V dubnu pořádala agentura Bom music v Prostějově pěveckou soutěž „Hanácký skřivan“, na níž jsme vyslali jen Pavla Slivku, protože ti starší zpívali v Litomyšli. Tady se ovšem zpívalo na mikrofon s hudebním podkladem, jako to dělají profesionální zpěváci, z nichž někteří usedli do poroty. Hodnotící verdikt pro nás zněl: Pavel Slivka, ZŠ Němčice nad Hanou, 3. místo. Sláva!!! No, není to báječné?!

          „Májové zpívánky“- 18. května s němčickými sokoly na Hliníku.

         23. května nastal čas pro všemi tolik očekávanou Školní akademii. Ani tady sbor a kapela nemohly chybět!

         V červnu pro změnu vrcholí přípravy na Svátek hudby. Ti nejlepší ze Skřivánka a ze Slavíčka ( pěvecký sbor ZUŠ ) ještě před jeho zahájením nahrávají závěrečnou píseň na CD v opravdovém nahrávacím studiu, kterým se honosí naše ZUŠ. Nebyl to úkol lehký! „ Tak už jdeme do finále…“ Atmosféra na náměstí byla úžasná a pro děti určitě nezapomenutelná! Vždyť spousta z nich poprvé v životě zpívala na mikrofon před tolika lidmi!

         A je tu konec školního roku spojený s rozloučením se žáky 9. ročníku, které proběhlo v sále kina. Slavnostní atmosféře dodalo i vystoupení kapely Zničehonic.

         No a jaký by to byl závěr bez pořádného výletu?! Sokolská chata ve Vrbně pod  Pradědem byla tím pravým místem. Škoda, že jste tam nebyli s námi!

          Vždyť kdo zpívá, rozdává radost!!!

 

CO JSME ZAŽILI VE SKŘIVÁNKU V ROCE 2002- 2003 ( z kroniky)

 

         Po tradičním třídenním soustředění na chatě v Hamrech nás v  říjnu čekalo kulturní vystoupení na Reálném gymnáziu v Prostějově u příležitosti oslav výročí prostějovského Sokola. V listopadu se pak uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže ,,O hanáckyho kohóta“, jehož vítězové - Jitka Hanáková, Pavel Slivka a Natálie Fidrová - postoupili do kola okresního.

V prosinci Skřivánek zpívá v kostelích na vánočních koncertech ZUŠ v Němčicích, Pivíně, Přerově a Litenčicích, následně pak u stromečku   na němčickém náměstí. K radostné náladě v předvánočním čase určitě přispěla i vítězství našich sólistů v okresním kole  a postup do regionu.

         Nový rok 2003 jsme přivítali novoročním koncertem v Litenčicích. 18. ledna ZŠ pořádá ples SRPŠ v Zátiší, na němž se představily sólové zpěvačky – Jitka Hanáková, Pavlína Slivková, Lenka Slivková, Tereza Fabišíková a Hana Zelinková. Únorem nám začíná práce na pohádkovém muzikálu Perníková chaloupka. Na akci pořádané DDM Orion Miss poupě se představil se svým zpěvem Pavel Slivka. Začátkem března si naše nadějná zpěvačka Jitka Hanáková nahrává v místním nahrávacím studiu písničky na CD, které pak posílá do pěvecké soutěže TV Nova.

         28. březen – Den učitelů. Ani zde Skřivánci nemohli chybět! Představili se tu i sóloví zpěváci spolu s Vendulou Strašákovou. Duben opět hýřil akcemi. Nejprve Smrtná neděle, pořádaná Městským kulturním střediskem Němčice n. H. a hanáckým souborem Pantlék.

     Dále před námi stál těžký úkol – obstát ve velké konkurenci v krajské pěvecké soutěži O hanáckyho kohóta. Trénovali jsme poctivě. Nyní se však ukáže, jak s tím naši favorité naloží!

 Napětí vyvrcholilo opět našim vítězstvím. Jitka Hanáková získává 2. místo a Pavel Slivka taktéž 2. místo – ovšem s postupem do celostátního kola. Takový úspěch jsme nikdy nezaznamenali!

     Jitka Hanáková se pak velice dobře prezentovala na dalších pěveckých, např. Zlín talent nebo Hanácký skřivan, kde obsadila 2. místo. Po tolika úspěších stále vzrůstá zájem novinářů o naše talenty!

V květnu na Hanáckém divadelním máji vítaly soubory svým krásným zpěvem Pavlína a Lenka Slivkovy a Lucie Konečná.

         Májové zpívánky se letos opět uskutečnili se sokoly na Němčické patnáctce.

         Největší radost asi dětem na naší škole dělá možnost se reprezentovat na Školní akademii.

         A co nás čeká v červnu? Jako obvykle Svátek hudby ve dnech 20. – 22.6. Představíme se Vám s  muzikálem Perníková chaloupka a v pěvecké soutěži v rámci programu Zpěvohraní. Vítězové si pak budou moci nahrát své vlastní CD. 

          A co víc? No přece víkendový skřivánčí výlet s němčickými sokoly do pohádkové jesenické přírody u Vrbna p. Pradědem. A teď? Honem na prázdniny!!!

Celostátní pěvecké  soutěže ve Velkých Losinách
 
 

SKŘIVÁNEK 2004-2015

V průběhu dalších školních let jsme v tomto duchu pokračovali i nadále. Nezahálel ani sbor ani sólisté. Pouze s roční pauzou, kdy se narodil sbormistrovský synek Tomáš Litera ( nyní už úspěšný sólista Skřivánku). V roce 2006 dosahuje naše škola nejvyššího pěveckého úspěchu a to díky Pavlu Slivkovi, který získal Mimořádné ocenění operního pěvce Petra Dvorského na Celostátní pěvecké soutěži Zpěváček ve Velkých Losinách. Lenka a Pavlína Slivkovy se i se svým tatínkem Pavlem Slivkou st. účastní televizního natáčení pěvecké soutěže DOREMI s Pavlem Trávníčkem. Dalších úspěchů dosáhly i naše zpěvačky zvučných jmen – Natálie Fidrová, později i Anna Buriánková a Miroslava Uherková, které se také probojovaly v lidové písni až do Celostátní pěvecké soutěže  Zpěváček  ve Velkých Losinách.

Do semifinále mezinárodní pěvecké soutěže Zlatá loutna se prozpívala v populárních písních Vendula Strašáková a Natálie Fidrová, které nahrály své písně v němčickém nahrávacím studiu Deltaphon. V tomto období probíhá úzká spolupráce se ZUŠ Němčice n. H., kde pod vedením Lenky Literové vzniká 50- členný pěvecký sbor Zpěváček, kam dochází i děti ze Skřivánka.  Natáčí se sborové CD ,,Spolu“ s ÚSP Nezamyslice. Natálie Fidrová boduje i v celostátní soutěži Slavíci ve školní lavici a dostává angažmá s Jaroslavem Minářem v muzikálu ZUŠ ,,Ronja, dcera loupežníka“. Vendula a Kristýna Strašákovy účinkují v muzikálu Výtečnice. Daniela Konečná natáčí v přerovské pěvecké soutěži O zámecký klíč do televize. V titulcích novin průběžně nacházíme v pěveckých soutěžích jména i dalších zpěváků naší školy: Monika Dvořáková, Klára Jemelková, Petr Kundel, Lucie Bilíková, Veronika Svozilková, Markéta Sklenářová, Anna Buriánková,  Kamila Janová, Michal Lenert, Kristýna Ševčíková a další.

Vánoční koncert k 10. výročí sboru
 

         Ve velké plejádě našich akcí, vystoupení a soutěží bych se chtěla zmínit o natáčení sboru do rozhlasu nebo Vánočním koncertě k 10. výročí pěveckého sboru Skřivánek, který naše škola uspořádala v místním kinosále 7.12. 2012. V průběhu krásného dvouhodinového koncertu byly za účasti paní senátorky Sekaninové, paní starostky Ivany Dvořákové a paní ředitelky Mgr. Hany Matuškové předány pamětní listy s poděkováním za výbornou pěveckou reprezentaci školy: Pavlu Slivkovi (absolvent konzervatoře, student JAMU v Brně),  Mgr. Jitce Hanákové (učitelka, knihovnice), Bc. Pavlíně Slivkové - Grebeňové( učitelka), Lence Slivkové ( absolventka konzervatoře, učitelka), Bc. Vendule Strašákové ( učitelka), Natálii Fidrové  ( absolventka SPgŠ), Nikole Domanské ( učitelka), Žanetě Fidrové ( učitelka), Anně Buriánkové (studentka SPgŠ),  Monice Dvořákové, Kláře Jemelkové, Markétě Sklenářové, Michalu Lenertovi, Miroslavě Uherkové, Tereze Kvapilové, Tomáši Literovi  a Lence Herákové. 

         Z dalších posledních větších akcí jmenujme vystoupení ke slavnostnímu otevření sportovní haly Suprovka v Němčicích n. H. a vystoupení ke 100. výročí prostějovské radnice na velkém pódiu na Masarykově náměstí.

Vystoupení – 100 let prostějovské radnice
 

         Na říjen 2015 chystáme ,,Koncert pěveckého sboru Skřivánek k 90. výročí ZŠ Němčice nad Hanou.

V současnosti se na pěvecké špičce drží Tereza Kvapilová, Tomáš Litera, Lenka Heráková, Veronika a Žaneta Luběnkovy a Eliška Vrbová. Z těch mladších dávají o sobě vědět i Dominik Majer, Tereza Kovářová, Miroslav Oplocký a další.

Nesmím zapomenout ani na dobrou spolupráci s rodiči, kteří se se svými dětmi účastní regionálních soutěžích Zpívající rodina: Křupkovi, Kvapilovi, Majerovi, Bilíkovi, Kovářovi, Luběnkovi, Pospíšilovi a Herákovi.

Pěvecký sbor Skřivánek 2014-2015
 

Závěrem bych chtěla poděkovat bývalému panu řediteli Vladimíru Rubanovi, který dal v r. 2001 vzniknout pěveckému sboru Skřivánek a současné paní ředitelce Mgr. Haně Matuškové, která umožňuje tomuto hudební tělesu se na naší škole dál rozvíjet a spolu s POŠ a městem podporuje jeho činnost.  Děkujeme též místním spolkům a organizacím za spolupráci, především národopisnému souboru Pantlék a paní Vojtkové z Hrušky za půjčování hanáckých krojů na soutěže a vystoupení. Díky Michalu Lenertovi a Kateřině Novotné vznikly nedávno webové stránky sboru z historie a současnosti. Největší poděkování patří všem ,,Skřivánkům“, kteří chodí do sboru. Ale i těm bývalým! A že se jich tu za ty roky vystřídalo hodně! Je a bylo mi ctí Vás učit, učit vidět svět s pěveckou jemností i drsností, dívat se na svět hudebníma očima s pokorou a táhnout v 60 lidech za jeden provaz… Velký dík patří bezpochyby rodičům za jejich podporu, čas a potlesk, který byl pro nás největší odměnou. V souladu nás všech se pak můžeme těšit z pěkných písniček. 

Mgr. Lenka Literová