Online přihláška na nový školní rok do pěveckého sboru Skřivánek

01.09.2015 07:50

  

 

             Vážení rodiče,                                                                                                                                                        pěvecký sbor Skřivánek bude i letos na naší ZŠ veden jako nepovinný předmět.                                                Žáci si ho mohou dle zájmu vybrat. Školné se neplatí.

 

                      1. – 3. ročník: čtvrtek od 13 hod. do 13.45 hod.

                       4. – 9. ročník: pondělí od 14 hod. do 14.45 hod.

        Výuka bude probíhat v hudebně – v přízemí školy.

        Náplní předmětu je rozvíjení hudebnosti, získávání základních pěveckých návyků, nácvik lidových, dětských, ale i populárních písní s pohybovými prvky a doprovodem na hudební nástroje.

        V plánu je opět vystoupení na školní akademii, vánoční diskotéce, přehlídce pěveckých sborů v Prostějově, pěvecká soutěž Hanácký skřivan, či soutěž O hanáckyho kohóta, kde se naši sólisté už šestkrát vyzpívali do celostátního kola. Letos pěvecký sbor Skřivánek čeká velký koncert k výročí naší školy.

        Děti dostanou na vysvědčení z tohoto nepovinného předmětu známku, popř. pochvalu za reprezentaci školy.

        Vyplněné přihlášky zpěváčci odevzdají nejpozději v úterý 15. 9. 2015 do hudebny, sborovny nebo třídním učitelům.

 

Těšíme se na Vaši spolupráci!

 

Vážení rodiče,                                                                                                                                                                                                             vzhledem k tomu, že máme webové stránky, můžete využít registraci Vašeho dítěte do pěveckého sboru online.                                                      

Registrační formulář naleznete níže.

 

              Děkujeme za registraci a těšíme se na další spolupráci. 

 

Online přihláška do pěveckého sboru

Kontakt

Pěvecký sbor Skřivánek Základní škola Němčice n/H Tyršova 360
798 27, Němčice nad Hanou
Mgr. Lenka Literová
tel. 737 928 171

Michal LENERT
tel. 739 662 713

skrivaneksbor@seznam.cz