Pěvecký sbor Skřivánek 2002 / 2003

01.07.2002 00:00

Do konce školního roku zbývá už jen řádka dní a pak se dětem konečně otevře toužebně očekávaná brána prázdnin.

     Uteklo to jako voda! Deset měsíců je skoro za námi a nám zbyly vzpomínky.

     Naši školáci ani letos nezaháleli a spousta z nich kromě svých každodenních školních povinností se zapojila do mnoha soutěží a dětských akcí.

     O pestré programové paletě Vás určitě mohou přesvědčit i naši zpěváčci z pěveckého sboru Skřivánek. V první řadě to bylo Zpívání pod modrou oblohou, tradiční třídenní akce na chatě v Hamrech, které se obzvlášť podařilo. V říjnu nás čekalo kulturní vystoupení na Reálném gymnáziu v Prostějově u příležitosti oslav významného výročí prostějovského Sokola. V listopadu se pak uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže "O hanáckyho kohóta", jeho vítězové - Jitka Hanáková, Pavel Slivka a Natálie Fidrová - - postoupili do kola okresního. Prosinec, jak je všem muzikantům známo, je měsícem hudby. Blíží se totiž Vánoce a k nim právě hudba neodmyslitelně patří. A u nás tomu nebylo jinak! Nejprve jsme se naladili na  velkolepém koncertě chlapeckého pěveckého sboru BONI PUERI v místním kinosále a pak už jsme se dali do vlastního muzicírování. A už tu bylo vystoupení na schůzi Klubu žen v Zátiší nebo na odborové schůzi v ZŠ. Nejvíce nám však daly zabrat zkoušky a generálky ne vánoční koncerty. Pro děti to byla velká zkušenost, jelikož zpívaly s dospělým smíšeným sborem a to vše za doprovodu orchestru ze ZUŠ. Veškeré úsilí, které jsme vložili do všech těch zkoušek, bylo pak odměněno velkým úspěchem a potleskem na koncertech v Němčicích, Pivíně, Přerově a Litenčicích. Věřím, že tato božská hudba, která zde zaznívala, zanechá v dětských duších více něhy a lásky, jež se nám v dnešním světě mnohdy vytrácí. Byl to nepopsatelně krásný pocit - stát před dětmi, dirigovat a vidět ve všech těch očích jiskřičky radosti.

     Kromě vánočních koncertů jsme ještě zvládli Zpívání u stromečku na němčickém náměstí. K radostné náladě v předvánočním čase určitě přispěla i vítězství našich sólistů v okresním kole v Prostějově. Všichni tři velice pěkně zazpívali a Jitka Hanáková i Pavel Slivka si odváží do Němčic dvě první místa a postup do regionálního kola.

     Nový rok 2003 jsme přivítali novoročním koncertem v Litenčicích. 18.ledna ZŠ pořádá ples SRPŠ, na němž se představily sólové zpěvačky - Jitka Hanáková, Pavlína Slivková, Lenka Slivková, Tereza Fabišíková a Hana Zelinková. Únorem nám začíná práce na pohádkovém muzikálu Perníková chaloupka, se kterým se děti představí v rámce Svátku hudby. Na akci pořádané DDM Orion Miss poupě se představil se svým zpěvem Pavel Slivka. Začátkem března si naše nadějná zpěvačka Jitka Hanáková nahrává v místním nahrávacím studiu písničky na CD, které pak posílá do pěvecké soutěže TV Nova.     

     28.březen - Den učitelů. Ani zde skřivánci nemohli chybět! Představili se tu i sóloví zpěváci spolu s Vendulou Strašákovou. Duben opět hýřil akcemi. Nejprve Smrtná neděle, pořádaná Městským kulturním střediskem Němčice n. H. a hanáckým souborem Pantlék, na níž jsme s dětmi i dospělými přivítali jaro. Jak jinak, než zpěvem, tance, divadlem a lidovými tradicemi.

     Dále před námi stál těžký úkol - obstát ve velké konkurenci v krajské pěvecké soutěži O hanáckyho kohóta. Trénovali jsme poctivě. Nyní se však ukáže, jak s tím naši favorité naloží! Napětí vyvrcholilo opět našim vítězstvím. Jitka Hanáková získává 2. místo a Pavel Slivka taktéž 2. místo - ovšem s postupem do celostátního kola. Takový úspěch jsme nikdy nezaznamenali! No, řekněte, není to úžasné?! Oběma nadaným vítězům gratulujeme.

     Jitka Hanáková se pak velice dobře prezentovala na dalších pěveckých soutěžích, např. Zlín talent nebo Hanácký skřivan, kde obsadila 2. místo.

     A co stojí za povšimnutí? Po tolika úspěších stále vzrůstá zájem novinářů o naše talenty!

     V květnu na Hanáckém divadelním máji vítaly soubory svým krásným zpěvem Pavlína a Lenka Slivkovy a Lucie Konečná.

     Májové zpívánky a hrátky jsme letos opět uskutečnili na Němčické patnáctce, pořádané Sokolem na Hliníku. Kouzelná jarní příroda nás k tomu nemusela dlouho pobízet. Byl to pěkný den plný her, soutěží a legrace.

     Největší radost asi dětem na naší škole  dělá možnost se reprezentovat na Školní akademii. Kdybyste jen viděli ty nedočkavé tváře dětí plné touhy už už vběhnout na pódium, aby se Vám ukázaly! Letos jste mohli náš pěvecký sbor Skřivánek na akademii slyšet s doprovodem dětské folkové skupiny, jež hraje pod vedením paní učitelky Chytilové v ZUŠ. Mimo sbor Vám ze srdce zazpívali i sóloví zpěváci. Doufám, že i Vy jste se byli podívat na naši krásnou akademii. Vždyť Váš potlesk je tou největší odměnou pro Vaše - naše děti!

     A co nás čeká v červnu? Jako obvykle Svátek hudby pořádaný ZUŠ Němčice ve dnech 20. - 22. 6. V pátek i v sobotu se Vám představíme s muzikálem Perníková chaloupka a v sobotu pak v rámci hlavního programu Zpěvohraní se děti mohou opět prezentovat se svým umem - tentokrát však na němčickém náměstí v rámci regionu. Náplní bude i pěvecká soutěž od 3 do 17 let. Přijďte se podívat! Vítězové si pak budou moci nahrát své vlastní CD v místním nahrávacím studiu.

     A co víc? No přece víkendový skřivánčí výlet s němčickými sokoly do pohádkové jesenické přírody u Vrbna pod Pradědem.

     A pak už - honem na prázdniny!!!

 

 

 

Kontakt

Pěvecký sbor Skřivánek Základní škola Němčice n/H Tyršova 360
798 27, Němčice nad Hanou
Mgr. Lenka Literová
tel. 737 928 171

Michal LENERT
tel. 739 662 713

skrivaneksbor@seznam.cz